søndag 2. august 2015

Trener vi oss frem til dårlig hundeavl?

Yme har blitt 8 mnd. Frem til hun var 16 uker bodde hun i en låve med noen andre hunder, og søsknene sine. Bare for å ha det sagt så visste jeg hva jeg kjøpte, og dette var ikke noe rescue-prosjekt av noe slag. Les resten, så skjønner du.

Det vil altså si at når jeg hentet hjem Yme var hele sosialiseringsvinduet lukket og låst. Jeg vet at i manges bok er dette krise. Hun hadde bare sett innsiden av en låve, og noen andre Border Collier i tillegg til én mann. I følge noen teorier og teoretikere bør synet av andre ting enn dette hun ble eksponert for som liten fremkalle panikkanfall, frykt, muligens aggresjon, og hun er mye mer utsatt enn gjennomsnittshunden (som er godt sosialisert og miljøtrent fra 3 ukers alder) for å utvikle alvorlige atferdsproblemer.

Jeg har tenkt tanken selv om at jeg kanskje ikke har fått meg det beste utgangspunktet med tanke på at hun ikke bare skal være farmdog, men også kunne være med på jobb, i forskjellige miljøer, og takle mange hunder og mange mennesker rundt seg. 
På en annen side er dette avl med utrolig høy kvalitet i så og si alle ledd. Hun har vanvittig mange gode gjeterhunder både nært og fjernt i stamtavla si. Det er hunder som har tatt ned sta vær fra fjellet, de har stått under stort press fra både sau og trener på jordet, de har prestert på store internasjonale konkurranser. En mentalt dårlig hund hadde aldri taklet dette. Alle som har trent gjeterhund, skjønner at mentale brister fører ingen hund til topps.

Disse hundene er i veldig liten grad "manipulert" av tidlig eksponering og utstakt grad av miljøtrening eller sosialisering. What you see is what you get. Alt vi kan om hund i dag, med tanke på modning, faser og trening, er med på å skjule litt av hva vi avler på. En mentalt svak eller under middels hund kan bli helt gjennomsnittlig med nok og riktig trening, og gjennomsnittlig er for skremmende mange greit å avle på.

Under er bilder av hvordan Yme taklet en fergetur med mange mennesker ombord, tett i tett. Her er hun 8 mnd, og har aldri vært på et sted med så mange mennesker, eller ombord på en så stor båt i greit store bølger.