lørdag 12. juli 2014

Gjeterhundprøve kl 1

På onsdag gikk jeg og Enya gjeterhundprøve. Jeg er totalt sett ganske fornøyd med hvordan hun jobbet, selvom det er forbedringspotensiale på enkelte områder.

Utgang 15 av 20
Litt trang, spesielt på toppen, stoppet litt tidlig.

Løsing 9 av 10
Kanskje litt skjevt? Ellers myk og fin løsing.

Inndriv 10 av 25
Litt fort i begynnelsen, bommet på porten.

Fradriv 5 av 20
Dommeren mente Enya så for mye på meg og for lite på sauen. Sauene gikk forsåvidt rolig på rett linje gjennom porten, men hva sauen gjør er visst ikke så viktig på fradriv.

Etterdriv 7 av 10
Poengene røyk i svingen på port 2, ellers fint.

Kve 12 av 15
En sau smatt på utsiden som vi måtte hente inn igjen, ellers bra.

Sum 58 av 100
Tid: 05:48