søndag 20. mai 2012

MH

Mentaltest Hund
Hauerseter, 20.05 20121
2
3
4
5
1a KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt med
knurring og/eller bite-
forsøk. Gj.føres ikke
innen tiden.
Unnviker kontakt
ved å trekke seg
unna.
Aksepterer
kontakt uten
å besvare.
Trekker seg
ikke unna.
Tar kontakt
selv eller
besvarer
kontaktforsøk.
Overdreven 
kontakttagende, 
f.eks. hopper, 
gneller, bjeffer.
1b KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross 
gjentatte lokkeforsøk. 
Gj.føres ikke innen tiden.
Følger med motvillig. Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen. Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk.
Håndtering ikke gj.ført.
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører.  Aksepterer håndtering. Aksepterer, svarer med kontaktatferd. Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd.
2a LEK 1
Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse. Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
2b LEK 1
Griping
Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
2c LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke. Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot. Griper, trekker imot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger. Griper direkte med hele munnen, trekker imot til testleder slipper. Griper direkte med hele munnen, drar imot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper.
3a FORFØLGELSE Starter ikke/når ikke frem til første hjul. Starter men avbryter før byttet. Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet. Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.
3b GRIPING Overser byttet. Alt. springer ikke frem. Griper ikke, snuser på gjenstanden. Griper tvilende eller med tidsforsinkelse. Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder.
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv.
Er oppmerksom og rolig. Står, sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro. Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet.
5a AVST. LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd kan forekomme. Interessert. Følger fig. uten avbrudd. Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.
5b AVST. LEK
Trusler/aggresjon
Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del. Viser flere trusselsignaler under momentets første del. Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
5c AVST. LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden. Går frem når fig. er aktiv på linjen. Går frem til den skjulte, men snakkende fig. Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse.  Går frem direkte til fig. uten hjelp.
5d AVST. LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse. Leker ikke, men viser interesse. Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke imot. Griper. Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak. Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.
5e AVST. LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse. Blir aktiv, men avbryter. Er aktiv med fig. når denne er aktiv. Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv fig. Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.
6a OVERRASK
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamaøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter.
6b OVERRASK
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd. Viser noe trusselatferd. Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt.
6c OVERRASK
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden. Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper. Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av. Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen. Går frem til kjeledressen uten hjelp.
6d OVERRASK
Gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver. Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.
6e OVERRASK
Gjenstående interesse
Viser ingen interesse. Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang. Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger. Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert. Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7a LYDFØLS
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter.
7b LYDFØLS
Nysgjerrighet
Går ikke frem innen tid. Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden. Går frem til skrammelet når fører står ved siden av. Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen. Går frem til skrammelet uten hjelp.
7c LYDFØLS
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver. Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.
7d LYDFØLS
Vedvarende inter.
Viser ingen interesse. Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang. Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger. Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert. Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte trusselsignaler. Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og flere angrep.
8b SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke. Ser mot spøkelsene nå og da. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8c SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering. Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter.
8d SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke frem innen tiden. Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden. Går frem til spøkelset når fører står ved siden av. Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstanden. Går frem til spøkelset uten hjelp.
8e SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontaktforsøk/tar ikke kontakt innen tiden. Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den. Besvarer kontakten fra spøkelset. Tar selv kontakt med spøkelset. Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe.
9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse. Starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
9b LEK 2
Griping
Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller nølende med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger i gjenstanden i fart.
10 SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt. Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt. Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet. Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd.