torsdag 15. desember 2011

Er dette greit?

Skal vi godta unnskyldninger som at "rasestandarden sier de skal være slik"?

Er i det hele tatt utstilling noe man bør bedrive, og i så fall, i hvilken grad? Skal vi bare godta at de fleste av dagens raser avles etter en tolkning av noe som står skrevet på et papir? Er det på tide å innføre et annet primæravlsgrunnlag på rasehunder, i så fall hva? Hva ivaretar utstilling sett fra hundens velferdsperspektiv? 

 Disse, sammen med mange mange flere spørsmål dukker opp hos meg når det kommer til utstilling. Jeg stiller meg i det store og det hele nokså kritisk til hele utstillingsgreia. For all del, det er jo sikkert stas å få tittelrekker lange som vonde år med minimal innsats (sammelignet med for eksempel lydighet), men hva gjør utstilling for hunden sin del?